Minutes:bZk8N-t1dfynFzllmhdLjg

文教科学委員会(第八回)政府参考人の出席を求めることを決定した。教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)について末松文部科学大臣、池田文部科学副大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。なお、附帯決議を行った。

- 政府参考人の出席要求に関する件

- 教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

タイムライン

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案

;