Minutes:Zr8041ndl2s244w5WplZzg

文教科学委員会(第十四回)政府参考人の出席を求めることを決定した。著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)について萩生田文部科学大臣、高橋文部科学副大臣、三谷文部科学大臣政務官、吉永国立国会図書館長及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決した。

- 政府参考人の出席要求に関する件

- 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

タイムライン

著作権法の一部を改正する法律案

;