Minutes:QMQ4eVatnWDJWinCPYxEug

文教科学委員会(第四回)政府参考人の出席を求めることを決定した。平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第五六号)(衆議院送付)について橋本国務大臣、萩生田文部科学大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。な...

- 政府参考人の出席要求に関する件

- 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案